یازدهمین شماره از نشریه سفیر زندگی منتشر شد

یازدهمین شماره نشریه سفیر زندگی منتشر شد، در این شماره مصاحبه با مسوولان، قهرمانان و ورزشکاران و همچنین مطالبی علمی مرتبط با ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا را مطالعه خواهید کرد.

  • 21:18
  • 1402/06/02
  • 16522