یکشنبه سی و یکم تیر ماه
با حضور مسئولان فدراسیون و روسای انجمن های ورزشی 

روند فعالیت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا بررسی شد

در نشستی با حضور مسئولان فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا و روسای انجمن های ورزشی تحت پوشش، روند فعالیت های فدراسیون و ورزشکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، در این نشست که با حضور دکتر مهین فرهادی زاد عضو هیات رئیسه،‌ سیدمحسن موسوی دبیر فدراسیون و روسای انجمن های ورزشی برگزار شد مواردی از جمله رویدادهای پیش رو، مسابقات آتی و اردوهای ورزشکاران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.


در بخشی دیگر از این نشست، تقویم پیشنهادی سال آینده فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و روسای انجمن های ورزشی نیز مواردی را در راستای فعالیت های ورزشکاران مورد تاکید و توجه قرار دادند. 


توجه به نکات آموزشی نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، ارزیابی در خصوص چگونگی برگزاری رویدادهای قهرمانی کشور و بررسی شرایط اعزام به رقابت های برون مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.