چهارشنبه دوم اسفند ماه

نفرات برتر چالش تنیس روی میز معرفی شدند

با پایان چالش تنیس روی میز فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، نفرات برتر این چالش ورزشی، مشخص و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، این چالش ورزشی با انجام یک حرکت کنترلی و تمرکزی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
در بخش مردان امین شیخ اسدی از کرمان در جایگاه نخست ایستاد و عرشیا امانی از آذربایجان غربی و عزیز عباسیان از اصفهان به مقام دوم و سوم بسنده کردند.
در بخش بانوان نیز فاطمه قیاثوند از همدان، آیدا هلاکویی از اصفهان و محدثه قزوینی زاده از اصفهان عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.