چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه

هرمزگان

کریم‌زاده رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای هرمزگان شد

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای هرمزگان، ‌محمود کریم‌زاده به عنوان رئیس این هیات انتخاب و معرفی شد.

نفرات برتر رقابت‌های هفته دولت هرمزگان معرفی شدند

پرونده رقابت‌های بدمینتون، دارت، طناب‌کشی و تیراندازی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان هرمزگان با معرفی نفرات برتر بسته شد.