دوشنبه پانزدهم خرداد ماه

بوشهر

برگزاری همایش فرهنگی، ورزشی بوشهر و تجلیل از 3 پرستار استان

همایش فرهنگی، ورزشی و سلامت بیماران خاص و پیوند اعضا استان بوشهر در دهکده گردشگری پازارگاد، روستای شیرینو برگزار شد.