جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

کرمانشاه

کرمانشاهیان مقیم تهران از بیماران خاص استان حمایت می‌کنند

هیات ورزش‌ بیماران خاص و پیوند اعضای کرمانشاه با همکاری اداره تربیت بدنی معاونت امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۶ تهران مراسمی به منظور جلب حمایت مالی کرمانشاهیان مقیم تهران در محل موزه هنرهای معاصر برگزار کرد.