چهارشنبه دوم اسفند ماه

برنامه زمانبندی دوره های آنلاین فدراسیون

از سوی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، زمانبدی دوره های آنلاین این فدراسیون اعلام شد.