چهارشنبه دوم اسفند ماه

نشست هماهنگی هیات استان مرکزی برای حضور در مسابقات کشوری

جلسه هماهنگی اعزام ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا استان مرکزی به مسابقات کشوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان مرکزی، جلسه هماهنگی اعزام ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا این استان جهت حضور در مسابقات کشوری آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور پوریا اسدی سرپرست این هیات برگزار و در مورد نحوه اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری پیش رو برنامه ریزی شد.

در این جلسه محمد براتی به عنوان دبیر هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا شهرستان اراک انتخاب شد.

همچنین مقرر شد فضایی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک جهت استفاده از فعالیت ورزشی ورزشکاران رشته های شطرنج، دارت و فوتبال دستی اختصاص یابد. این فضا به زودی تجهیز خواهد شد و در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد. 

در این جلسه صدور و تهیه کارت های عضویت ورزشکاران هیات نیز مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت که به زودی به ورزشکاران تقدیم خواهد شد.