یکشنبه سی و یکم تیر ماه

برترین های دوومیدانی پیوند اعضا قهرمانی کشور مشخص شدند

با برگزاری رقابت های دوومیدانی پیوند اعضا قهرمانی کشور در استان فارس، چهره نفرات برتر مواد مختلف در دو بخش آقایان و بانوان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، در این مسابقات 130 ورزشکار از 22 استان کشور طی دو روز (10 و 11 آذرماه) با هم به رقابت پرداختند که در پایان برترین های این رشته معرفی شدند.

گفتنی است 35 ورزشکار خانم و 95 ورزشکار در بخش مردان رقابت های خود را در دو ورزشگاه حافظیه شیراز و 22 بهمن این شهر برگزار کردند.

ماده پرتاب توپ:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: فرزاد آرائیان – کهگیلویه و بویراحمد – رکورد 66/36

نفر دوم: سید علی موسوی – خوزستان – رکورد 62/20

نفر سوم: امیر معماری – فارس – 53/76

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: علی جعفری – لرستان – 69/43

نفر دوم: مرتضی زارع – خوزستان – 55/20

نفر سوم: سلمان محمدخانی - چهارمحال و بختیاری

رده سنی 40 تا 49

نفر اول: انعام رهبر – تهران – 61/23

نفر دوم: سعید بهزادی – مازندران – 55/12

نفر سوم: سلمان نریموسی - خوزستان

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: روح اله تکلیف – خوزستان – 44/07

نفر دوم: فاضل شجاعت – خوزستان – 39/58

نفر سوم: عرت اله محمدپور – خوزستان – 36/22

 

ماده پرتاب دیسک:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: محمد صادق محمدی – کردستان – 25/07

نفر دوم: فرزاد آرائیان – کهگیلویه و بویراحمد –19/73

نفر سوم: امیر معماری – خوزستان – 19/30

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: علی جعفری – لرستان – 24/88

نفر دوم: محمد اشراقی – قم – 22/23

نفر سوم: اصغر عظیمی – تهران –19/58

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: محمد براتی – مرکزی – 29/62

نفر دوم: سعید بهزادی – مازندران – 21/29

نفر سوم: اصغر پنداشته – اردبیل – 14/55

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: نبی اله مرزبان – مازندران – 22/73

نفر دوم: عزت اله محمدپور – خوزستان – 22/37

نفر سوم:فاضل شجاعت – خوزستان – 18/63

 

ماده پرتاب وزنه:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: فرزاد آرائیان – کهگیلویه و بویراحمد –8/30

نفر دوم: صادق محمدی – کردستان – 8/27

نفر سوم:علی نورمحمدی – خراسان شمالی – 7/19

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: علی جعفری – لرستان – 8/72

نفر دوم: اصغر عظیمی – تهران – 8/10

نفر سوم:مرتضی زارع – خوزستان 7/89

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: محمد براتی – مرکزی – 9/47

نفر دوم: سعید بهزادی – مازندران – 7/97

نفر سوم:اصغر پنداشته – اردبیل – 6/04

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: نبی اله مرزبان – مازندران – 8/49

نفر دوم: فاضل شجاعت – خوزستان – 6/20

 

ماده 200 متر آقایان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سید علی موسوی – خوزستان – 26/14

نفر دوم: عقیل احمدی – فارس – 26/30

نفر سوم: علی گودرزی – اصفهان – 28/68

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: بهرام صداقت – فارس – 29/19

نفر دوم: سعید سهرابی – فارس – 29/24

نفر سوم: عباس محمودی – زنجان – 29/25

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: سعید منتظر پرچی – مازندران – 26/37

نفر دوم: نظرعلی ریاحی – تهران – 30/24

نفر سوم: نعمت بابایی پور- زنجان – 32/09

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: روح اله تکلیف – خوزستان – 35/44

نفر دوم: لطف اله امانی – چهارمحال و بختیاری – 48/72

نفر سوم: عزت اله محمدپور – خوزستان – 1/45/40

 

ماده 100 متر آقایان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سید علی موسوی – خوزستان – 12/50

نفر دوم: علی گودرزی – اصفهان –13/42

نفر سوم: فواد خوزم – کردستان – 13/92

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: بهرام صداقت – فارس – 13/13

نفر دوم: سعید بهرامی – فارس – 13/80

نفر سوم: مرتضی زارع – خوزستان – 13/93

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: سیعد منتظر پرچی – مازندران – 12/02

نفر دوم: انعام رهبر – تهران – 12/56

نفر سوم: علی حسن شاهی – فارس - 14/03

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: لطف اله امانی – چهارمحال و بختیاری – 19/40

نفر دوم: فاضل شجاعت – خوزستان –19/80

نفر سوم: عزت اله محمدپور – خوزستان – 33/60

 

ماده 400 متر آقایان

رده سنی 18 تا 29

نفر اول: سید علی موسوی - خوزستان - رکورد 59/93

نفر دوم: میثم همتی - فارس - 1/05/70

نفر سوم: عقیل احمدی - فارس - 1/11/75

رده سنی 30 تا 39

نفر اول: بهرام صداقت - رکورد 1/04/53

نفر دوم: رضا قدرتی - خراسان رضوی - 1/08/62

نفر سوم: محسن اسدی - اصفهان - 1/11/19

رده سنی 40 تا 49 

نفر اول: انعام  رهبر - تهران - 1/00/38

نفر دوم: موسی خلیفه - فارس - 1/05/38

نفر سوم:علی سینا صبادی - کهگیلویه و بویراحمد - 1/17/50

رده سنی 59 تا 60

نفر اول: روح اله تکلیف

 

ماده پرتاب نیزه:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: فرزاد آرائیان – کهگیلویه و بویراحمد – 31/00

نفر دوم: سید علی موسوی – خوزستان – 29/15

نفر سوم:علی نور محمدی – خراسان شمالی – 22/48

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: علی جعفری – لرستان –39/60

نفر دوم: جعفر میرزایی – فارس – 24/50

نفر سوم:عباس محمودی – زنجان – 24/03

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: محمد براتی – مرکزی – 33/23

نفر دوم: سعید بهزادی – مازندران – 30/86

نفر سوم: سلمان نریموسی - خوزستان – 25/36

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: فاضل شجاعت – خوزستان – 18/36

نفر دوم: روح اله تکلیف – خوزستان – 16/636

نفر سوم: عزت اله محمدپور – خوزستان – 15/56

 

ماده 1500 متر آقایان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: عقیل احمدی – فارس – 5/37/90

نفر دوم: میثم همتی – فارس- 5/37/95

نفر سوم: امیر معماری – خوزستان – 6/06/13

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: محسن اسدی 0ی اصفهان – 6/04/69

نفر دوم: احمد نوروزی – قزوین – 7/14/57

نفر سوم: فردین قادری – کردستان – 8/05/22

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: رضا طهماسبی – اصفهان – 6/15/80

نفر دوم: نظر علی ریاحی – تهران – 6/54/90

نفر سوم: سلمان نریموسی – خوزستان – 8/02/60

 

ماده 5000 متر پیاده روی آقایان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: میثم همتی – فارس – 30/49/09

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: احمد نوروزی – قزوین –26/26/28

نفر دوم: مرتضی فنایی – فارس -32/04/75

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: موسی خلیفه – فارس – 30/0731

نفر دوم: سید جلال امینی – مرکزی – 30/22/34

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: جلال شرفی  – کهگیلویه و بویراحمد چهارمحال و بختیاری – 38/01/00

نفر دوم: لطف اله امانی – چهارمحال و بختیاری – 37/07/00

 

ماده 800 متر آقایان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: عقیل احمدی – فارس – 2/27/31

نفر دوم: میثم همتی – فارس –2/32/97

نفر سوم: امیر معماری – خوزستان – 2/46/75

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: احمد نوروزی – قزوین –2/36/22

نفر دوم: محسن اسدی – اصفهان – 2/36/75

نفر سوم: بهرام صداقت – فارس-3/12/70

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: انعام رهبر - تهران

نفر دوم: رضت طهماسبی - اصفهان

نفر سوم: سلمان نریموسی - خوزستان

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: روح اله تکلیف – خوزستان – 3/15/00

 

بانوان

ماده 100 متر بانوان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سیما سلجوقی – خوزستان – 20/23

نفر دوم: فائزه ابوالحسنی – اصفهان –20/75

نفر سوم: فاطمه صارم – اصفهان –23/80

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: معصومه رضایی – فارس – 15/72

نفر دوم: صدیقه جانی – خراسان جنوبی – 19/50

نفر سوم: گل گونه شریفی – اصفهان – 26/64

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: مریم شریفی – اصفهان 17/64

 

ماده پرتاب دیسک:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سیما سلجوقی – خوزستان – 10 متر

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: پانیذ محمودی – تهران –20/22

نفر دوم: زیبا رفیعی تبار – خوزستان – 13/65

نفر سوم: انیسه حاج علی عسگری – مرکزی –7/86

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: مریم شریفی – اصفهان –22/46

نفر دوم: کلثوم ابراهیمی – فارس – 16/48

 

ماده 200 متر:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سیما سلجوقی – خوزستان –48/70

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: معصومه رضایی – فارس – 33/94

نفر دوم: صدیقه جانی – خراسان جنوبی –43/69

نفر سوم: مهدیه کارگران – خراسان رضوی – 44/97

 

ماده 3000 متر پیاده روی:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سیما سلجوقی – خوزستان – 31/20/22

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: گل گونه بادامی – تهران –27/33/38

نفر دوم: انیسه حاج علی عسگری – مرکزی –27/41/63

 

ماده 800 متر:

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: زیبا رفیعی تبار – خوزستان – 4/54/59

نفر دوم: مهدیه کارگران – خراسان رضوی – 5/55/20

 

ماده پرتاب نیزه:

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: پانیذ محمودی – تهران – 19/62

نفر دوم: زیبا رفیعی تبار – خوزستان – 14/40

نفر سوم: الهام نجفی – چهارمحال و بختیاری – 11/47

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: مریم شریفی – اصفهان – 22/64

نفر دوم: کلثوم ابراهیمی – فارس – 18/15

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: فاطمه نورانی – فارس – 10/02

 

ماده 400 متر:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: فاطمه صارم – اصفهان – 3/13/69

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: مهدیه کارگران – خراسان رضوی – 3/20/75

 

ماده 3000 متر:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: فاطمه صارم – اصفهان – 29/50/00

نفر دوم: خدیجه مصطفوی لو- گلستان – 33/51/00

 

ماده پرتاب وزنه:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: خدیجه مصطفوی لو- گلستان –3/18

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: پانیذ محمودی – تهران – 7/48

نفر دوم: مهدیه کارگران – خراسان رضوی – 5/58

نفر سوم: الهام نجفی – چهارمحال و بختیاری – 5/28

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: کلثوم ابراهیمی – فارس - 6/87

نفر دوم: مریم شریفی – اسفهان – 6/50

نفر سوم: پرستو رضایی – اصفهان – 5/16

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: فاطمه نورانی – فارس – 5/10

نفر دوم: سیما کریمی – تهرن –4/92

 

ماده پرتاب توپ:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: سیما سلجوقی – خوزستان – 20/82

نفر دوم: فائزه ابوالحسنی – اصفهان – 13/88

نفر سوم: خدیجه مصطفوی لو – گلستان – 11/58

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: پانیذ محمودی – تهران – 34/24

نفر دوم: زیبا رفیعی پور – خوزستان – 28/05

نفر سوم: گل گونه بادامی – تهران – 23/03

رده سنی 40 تا 49 سال

نفر اول: مریم شریفی – اصفهان –36/40

نفر دوم: کلثوم ابراهیمی – فارس – 32/69

نفر سوم: پرستو رضایی – تهران – 

رده سنی 50 تا 59

نفر اول: سیما کریمی – تهران – 14/38

نفر دوم: فاطمه نورانی – فارس – 12/33

 

ماده 1500 متر بانوان:

رده سنی 18 تا 29 سال

نفر اول: خدیجه مصطفوی لو - گلستان - رکورد 13/52/06

رده سنی 30 تا 39 سال

نفر اول: ثریا عبدالملکی - کردستان - 10/25/11

نفر دوم: زیبا رفیعی تبار - خوزستان - رکورد 10/33/59