چهارشنبه دوم اسفند ماه

دومین همایش پزشکی، علمی و ورزشی پیوند اعضا

دومین همایش پزشکی، علمی و ورزشی پیوند اعضا از سوی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، در این نشست علمی که در آکادمی ملی المپیک و در سال فارسی با حضور 5 سخنران در حوزه های مختلف پزشکی، علمی و ورزشی پیوند اعضا برگزار خواهد شد آخرین یافته های علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

دومین همایش پزشکی، علمی و ورزشی پیوند اعضا فردا چهارشنبه 24 آذرماه از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود.