یکشنبه سی و یکم تیر ماه

میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد