جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

رمضان و فرصتی دیگر برای رسیدن مخلوق به خالق

حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه تهنیت باد.