دوشنبه چهارم تیر ماه

تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان از رئیس هیات خوزستان

نشست هم اندیشی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان خوزستان برگزار شد که طی آن مدیرکل ورزش و جوانان استان از تلاش های رئیس هیات خوزستان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، این نشست با حضور حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان ، ابراهیم نصیری معاونت اداره کل ورزش و جوانان استان ، ناصری مقدم معاونت ورزش بانوان ، داودی مدیر حراست اداره کل و جمال فتاحی رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان خوزستان نشست هم اندیشی این هیات برگزار شد.

حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان در این نشست از تلاش های صورت گرفته در این هیات مخصوصاً تلاش‌ها و همدلی ایجاد شده توسط جمال فتاحی رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان تقدیر و تشکر کرد و این همدلی را نشانه مدیریت صحیح و رهبری وی دانست.

در این نشست همچنین روسا، دبیران ، نائب رئیسان و روسای کمیته های هیات هم حضور داشتند. در ادامه از روسا، دبیران ، نائب رئیسان و روسای کمیته های هیات های شهرستان استان خوزستان تقدیر به عمل آمد.