دوشنبه چهارم تیر ماه

گلشاهی رئیس هیات قزوین شد

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای قزوین، گلشاهی سکان هدایت این هیات را در اختیار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان قزوین در محل اداره کل ورزش و جوانان این استان با حضور محسن موسوی دبیر فدراسیون، علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین و سایر اعضای مجمع برگزار شد که طی آن مرتضی گلشاهی با کسب حداکثر آرا  برای ۴سال دیگر بعنوان رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان قزوین انتخاب شد.

همچنین در این مجمع، اعضای هیات رئیسه استان نیز انتخاب و معرفی شدند.