چهارشنبه دوم اسفند ماه

شعبانی رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای کرمانشاه شد

سکان هدایت هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کرمانشاه به نرگس شعبانی سپرده شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، با برگزاری مجمع انتخاباتی هیات کرمانشاه، نرگس شعبانی به عنوان رئیس این هیات انتخاب و معرفی شد.

در این مجمع که با حضور رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و سیدمحسن موسوی دبیر فدراسیون برگزار شد شعبانی با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان معرفی شد.