جمعه بیست و پنجم خرداد ماه
به همت و حمایت هیات ورزش بیماران خاص و انجمن حمایت ازبیماران کلیوی

پارک گاوازنگ زنجان پاکسازی شد

با همت و حضور ورزشکاران هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای زنجان و انجمن حمایت ازبیماران کلیوی پارک گاوازنگ زنجان پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، این مراسم امروز و به مناسبت روزجهانی پاکسازی زمین و با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان برگزار شد.

دراین مراسم تعدادی از دوستداران و ‌حامیان انجمن و هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، مهندس فقیه معاون‌فنی ، دکتر معانی رئیس جنگل کاری، مهندس مختاری رئیس اداره آموزش و ترویج و تعدادی ازهمکاران منابع طبیعی نیز حضورداشتند.