دوشنبه چهارم تیر ماه

برترین‌های طرح استعدادیابی ورزش بیماران خاص معرفی شدند

نفرات برتر طرح استعدادیابی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در رشته‌های مختلف مشخص و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، در این طرح که در رشته‌های تنیس‌ روی میز، پتانک، شطرنج، دارت، دوومیدانی، شطرنج و شنا به میزبانی رامسر برگزار شد نفرات برتر در رشته‌های مختلف و در رده سنی 12 تا 18 سال به این شرح معرفی شدند.

استان های برتر در بخش بانوان

مقام اول استان اصفهان

مقام دوم استان قم

مقام سوم استان زنجان

استان های برتر در بخش پسران

مقام اول استان قم

مقام دوم استان آذربایجان شرقی

مقام سوم استان اصفهان

رشته تنیس روی میز دختران

اول مهدیس رودبارانی استان مرکزی

نفر دوم آیدا هلوکویی استان اصفهان

نفر سوم زینب شعبانی استان قم

رشته تنیس روی میز پسران

نفر اول امیرحسین نائمی استان خراسان جنوبی

نفر دوم امیر حسین ملکی استان مرکزی

نفر سوم امیرعلی کیفی استان خراسان رضوی

رشته پتانک دختران

نفر اول مریم سارانی استان سمنان

نفر دوم ستایش روحانی استان گلستان

نفر سوم ریحانه ماسیفی استان قم

رشته پتانک پسران

نفر اول سید مهدی موسویان استان قم

نفر دوم امیرمحمد لک استان مرکزی

نفر سوم بهزاد باروت کوب استان فارس

 رشته دارت دختران

نفر اول حمیده ملک لی استان زنجان

نفر دوم زینب اکبری استان اصفهان

نفر سوم آینا قاسمی استان مرکزی

رشته دارت پسران

نفر اول ابوالفضل باقری استان خراسان رضوی

نفر دوم امیر جواد شفیعی استان خراسان جنوبی

نفر سوم مجتبی سورانی استان اصفهان

رشته دوومیدانی دختران

ماده ۱۰۰ متر

نفر اول فاطمه رشیدی استان کرمانشاه

نفر دوم فاطمه صارم استان اصفهان

نفر سوم سیده فاطمه موسوی آن استان قم

ماده ۲۰۰ متر

نفر اول فاطمه رشیدی استان کرمانشاه

نفر دوم فاطمه صارم استان اصفهان

نفر سوم سیده فاطمه موسوی آن استان قم

رشته دوومیدانی پسران

ماده ۱۰۰ متر

نفر اول هادی نوری استان آذربایجان شرقی

نفر دوم مجید خدایاری استان زنجان

نفر سوم جواد رستمی استان قم

 ماده ۲۰۰ متر

نفر اول هادی نوری استان آذربایجان شرقی

نفر دوم مجید خدایاری استان زنجان

سوم مشترک؛ جواد رستمی استان قم و ابوالفضل کمالی راد استان زنجان

رشته شطرنج دختران

نفر اول پرینا کدخدایی استان خراسان جنوبی

نفر دوم فاطمه افشانی استان آذربایجان شرقی

رشته شطرنج پسران

نفر اول عرفان رفاهی استان خراسان رضوی

نفر دوم محمد صادق قاسمی استان اصفهان

نفر سوم امیررضا سلیمی استان آذربایجان شرقی

رشته شنا دختران

ماده ۵۰ متر کرال سینه

نفر اول ریحانه الماس بیگی استان فارس

نفر دوم فاطمه بیات استان زنجان

نفر سوم ریسا شجاعی استان اصفهان

۵۰ متر قورباغه

نفر اول ریحانه الماس بیگی استان فارس

نفر دوم ریسا شجاعی استان اصفهان

نفر سوم فاطمه بیات استان زنجان

 رشته شنا پسران

۵۰ متر کرال سینه

نفر اول ارسطو میکائیل استان کردستان

نفر دوم امیرحسین جعفرزاده استان اصفهان

نفر سوم محمدرضا شکری استان قم

۵۰ متر قورباغه

نفر اول ارسطو میکائیل استان کردستان

نفر دوم امیرحسین جعفرزاده استان اصفهان

نفر سوم محمدرضا شکری استان قم