یکشنبه دوم مهر ماه

تقدیر رئیس فدراسیون جهانی پیوند اعضا از فاطمه هاشمی

در روز نخست رقابت‌های جهانی پیوند اعضا استرالیا، رئیس فدراسیون جهانی در پیامی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند فاطمه هاشمی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، کریس توماس در سخنانی با اشاره به نقش ارزنده و تلاش‌های صادقانه فاطمه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای کشورمان گفت: او با تلا‌ش‌هایی که داشت شبکه ای از دفاتر را در تمامی شهرهای ایران ایجاد و امروز به بیش از ۹ هزار بیمار کمک می کند تا از طریق ورزش سلامتی خود را به دست بیاورند.

رئیس فدراسیون جهانی در ادامه به فعالیت‌های هاشمی در حوزه درمان هم اشاره و تاکید کرد: او همچنین تعدادی بیمارستان برای بیماران پیوندی احداث و در حال ساخت دارد که این تلاش‌ها کمک شایانی به بیماران خواهد کرد.

گفتنی است در مراسمی نام فاطمه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای کشورمان در تالار مشاهیر فدراسیون جهانی به ثبت رسید.