یکشنبه دوم مهر ماه

پنجمین و ششمین شماره از نشریه سفیر زندگی منتشر شد

پنجمین و ششمین شماره نشریه سفیر زندگی منتشر شد، در این شماره مصاحبه با مسوولان، قهرمانان و ورزشکاران و همچنین مطالبی علمی مرتبط با ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا را مطالعه خواهید کرد.