جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

چگینی رئیس بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان باقی ماند

مجمع انتخابات رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان در شرایطی برگزار شد که چگینی با رای اعتماد اعضای مجمع بار دیگر سکان هدایت این هیات را در اختیار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، مجمع انتخابات رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان با حضور سیدمحمد تقی علوی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان، سیدمحسن موسوی دبیر فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد که در پایان زهرا چگینی با کسب ۱۳ رای از ۱۳ رای ماخوذه به مدت چهار سال هدایت این هیات را بر عهده گرفت.

در ادامه برای اعضای هیات رئیسه نیز رای‌گیری صورت گرفت که مژگان قادری به عنوان نایب رئیس، سارا محمدزاده به عنوان خزانه‌دار و ابوالفضل معلمیان، مهرشید تشرفی و محمد بصیری به عنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند. 

سیده حرمت قادری نیز به عنوان بازرس انتخاب و معرفی شد.