جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

نشست روسای انجمن‌های ورزشی برگزار شد

نشست مسوولان فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا با روسای انجمن‌های ورزشی در محل فدراسیون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، در این نشست در خصوص چگونگی تمرینات ورزشکاران پیوندی و نحوه آمادگی آنها در رشته‌های مختلف ورزشی و تعیین شاخصه‌های انتخاب نفرات برتر بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست در خصوص استفاده از نفرات جدید در تمرینات و نحوه آماده‌سازی آنها مواردی مطرح شد. تاکید بر اهمیت ورزش و ارتقای امید به زندگی از یک سو و فراهم کردن بستری مناسب با شعار ورزش برای همه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.