جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

دهستانی رئیس هیات یزد شد

محمد دهستانی با رای اعضای مجمع ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا یزد، سکان هدایت این هیات را در دست گرفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا،‌ مجمع انتخاباتی هیات یزد در شرایطی برگزار شد که محمد دهستانی از مجموع 24 رای ماخوذه با 20 رای به عنوان رئیس این هیات انتخاب و معرفی شد.

با این شرایط وی برای 4 سال آینده سکان هدایت این هیات را در دست خواهد داشت.