جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

نایب رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان رضوی معرفی شد

رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در حکمی نایب رییس این هیات را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، مهران روح بخش در حکمی مهناز اخوان‌ اشرفیه‌ را به عنوان نایب رییس‌هیات استان خراسان رضوی منصوب کرد.