شنبه پنجم خرداد ماه

شیوه بارگزاری اطلاعات ورزشکاران روی سایت فدراسیون جهانی اعلام شد

پس از هماهنگی های انجام شده با مرکز برگزاری رویداد مجازی «5 کیلومتر به هر صورت»، نحوه بارگزاری زمان فعالیت و نکات تکمیلی جهت اطلاع ورزشکاران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، ورزشکاران باید فایل پیوستی را مطالعه کرده و بر اساس آن اقدام نمایند.