دوشنبه چهارم تیر ماه

تعامل و همکاری هیات بیماران خاص و پیوند اعضا تهران با سازمان شهرداری

در نشست مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان تهران در خصوص تعامل و همکاری طرفین بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، امیر محسنی در بازدید از مجموعه ورزشی تختی تهران و امکانات هیات ورزش بیماران خاص استان تهران، از نزدیک در جریان روند فعالیت و آماده سازی ورزشکاران و قهرمانان پایتخت قرار گرفت.

در ادامه این دیدار، حمیدرضا حسین پور اهتمام در برنامه ریزی اصولی و توجه جدی به امر آموزش و استعدادیابی ورزشی، توسعه فعالیت ها و تمرکز بر تجهیز فضاهای ورزشی با این رویکرد را از مهمترین اولویت های مجموعه هیات تهران دانست.

آشنایی با رشته پتانک و توجه به ساخت زمین های این رشته ورزشی در فضاهای موجود از دیگر مواردی بود که در این نشست در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد. در پایان این نشست مقرر گردید که تفاهم نامه همکاری بین هیات بیماران خاص و پیوند اعضا استان تهران با سازمان شهرداری منعقد شود.