جمعه بیست و پنجم خرداد ماه

فتاحی رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان شد

رییس هیات ورزش‌ بیماران خاص و پیوند اعضا استان خوزستان برای چهار سال پیش رو انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیونند اعضا، مجمع انتخاب رییس هیات خوزستان با حضور سید محسن موسوی دبیر فدراسیون، افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و سایر اعضا در اهواز برگزار شد.

جمال فتاحی تنها کاندیدای احراز سمت ریاست هیات ورزش‌ بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان بود که در پایان با ۱۵ رای از کل آرای ماخوذه برای چهار سال به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.